Nieuws

Op de G.A. de Ridderschool beperken we ons niet alleen tot het geven van onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. We richten ons ook op de opvoeding van het kind in brede zin en zijn ons ervan bewust dat we – samen met de ouders – een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming en opvoeding van het kind.

Onderwijs en opvoeding op de
G.A. de Ridderschool

We zijn van mening dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat uw kind zich bij ons op school veilig voelt in een goede sfeer en in een juist werkklimaat. We willen dat elk kind ervaart dat een leuke schooltijd niet alleen afhankelijk is van goed kunnen presteren en/of leren.

spiekbriefje-nr.-15 staat nu online.
Meer nieuwsbrieven vindt u onder het item “Nieuws”

Simon Bijl
directeur