Samen voor beter onderwijs

Over de G.A. de Ridderschool

De Openbare Basis School G.A. de Ridder, is gebouwd in 1967. Zij dankt haar naam aan Geert Adriaan de Ridder (1890 – 1970), voorganger van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) te Beilen. Hij heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor de plaatselijke VVV, de NPB, de afdeling Beilen van de VVD, de Oudheidkamer, het Nieuwsblad van Beilen en het Openbaar Onderwijs.

De school bestaat uit tien permanente groepslokalen en twee noodlokalen. In het schooljaar 2014-2015 starten we met 311 leerlingen, verdeeld over dertien groepen.Er is een kleutergroep gehuisvest in de tot lokaal omgebouwde bovenbouwhal.

Naast de directeur telt de school 21 onderwijsgevenden, twee MIB-ers (Meerschoolse IB-er),  twee onderwijsassistenten  een leerkracht godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs. De namen en functies van de bij de school betrokken instanties, leerkrachten en ouders, vindt u in het informatieblad bij de schoolgids.

De G.A. de Ridderschool is een van de twee openbare scholen in Beilen. Daarnaast zijn er twee PCO scholen. De leerlingen wonen in de omgeving van de school, de gebieden buiten Beilen, zoals Holthe. De school kent een grote toeloop vanuit het plan ‘Nagtegael’.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en
ontvang de laatste ontwikkelingen
maandelijks in jouw inbox!