In ons integraal kindcentrum kunnen kinderen terecht voor opvang en basisonderwijs. Daarnaast bieden wij een buitenschools aanbod en werken samen met de omgeving. Wij verzorgen een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Onze missie is om kleur te geven aan ieder kind. Wij streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften van een kind. We leren onze kinderen hun eigen identiteit te ontwikkelen met aandacht voor talenten, kennis en vaardigheden.

 

Onderwijs en opvoeding op de
IKC G.A. de Ridder

We zijn van mening dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat uw kind zich bij ons veilig voelt in een goede sfeer en in een juist speel- en werkklimaat. We willen dat elk kind ervaart dat een leuke opvang en een leuke schooltijd niet alleen afhankelijk is van goed kunnen presteren en/of leren.

Simon Bijl
directeur