Informatievoorziening

De ouders worden gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden van alle evenementen en ander schoolnieuws via de nieuwsbrief, die met regelmaat per e-mail verschijnt. Ook andere belangrijke informatie wordt per e-mail aan u verzonden. Dat kan een mailbericht aan de ouders/verzorgers van één of meerdere groepen zijn, of aan alle ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk de school te voorzien van een goed werkend email-adres.

Contactavonden

Aan het begin van het schooljaar wordt voor elke groep een informatieavond georganiseerd. U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). De leerstof en activiteiten die in het komende schooljaar aan de orde komen worden op deze avond toegelicht. Voorafgaand aan de uitreiking van de rapporten zijn er (factultatieve) contactavonden (tien-minutengesprekken).

Call Now Button